Gemeente Apeldoorn en Werkplekverbetering

In gesprek met de heer Janssen, Arbo-coördinator bij de gemeente Apeldoorn

Wat ziet u als uitdaging?

De heer Janssen is Arbo-coördinator bij de gemeente Apeldoorn. Als hem gevraagd wordt naar zijn grootste uitdaging geeft hij een interessant antwoord: ‘Ik wil van mijn 1200 collega’s grote egoïsten maken als het gaat om hun werkplek’. Hij licht zijn antwoord toe: ‘mijn collega’s zijn heel goed in staat om voor zichzelf op te komen. Behalve als het gaat om hun eigen werkplek. En dat is vreemd, want de werkplek heeft veel invloed op de gezondheid. Ik zie het als mijn uitdaging om collega’s bewust te maken van het belang van een gezonde werkplek. Inderdaad: ze mogen op dit gebied wel iets meer aan zichzelf denken.

Bewustwording

‘De meeste mensen zijn er niet mee bezig’ vervolgt de heer Janssen. ‘We zijn allemaal gewoontedieren en het is niet eenvoudig om nieuw gedrag te vertonen. Neem nu het zitten als voorbeeld: bij een flexplek denken we er niet over na of de stoel wel goed staat ingesteld. We gaan zitten en gaan aan het werk, want we zijn druk. Het vreemde is dat mensen in de auto wel ‘natuurlijk gedrag’ vertonen als het gaat om het instellen van de stoel. De bestuurder schuift de autostoel naar voren of achteren en stelt de hoogte opnieuw in als iemand anders in de auto heeft gereden. Op kantoor kun je dit ook doen: even weten waar je op moet letten, instellingen veranderen en je zit veel gezonder en prettiger.’

Hoe maakt u mensen bewust en enthousiast?

Laagdrempelig uitproberen Volgens de heer Janssen is het essentieel om het laagdrempelig te houden. Dankzij de samenwerking met Werkplekverbetering (Dijkgraaf) kan ik mensen de voordelen laten ervaren. Zo heb ik voldoende ergonomische producten van Werkplekverbetering om aan collega’s mee te geven: onder andere ergonomische muizen, toetsenborden en bureaustoelen. Dit werkt goed. Mensen gaan eerder dingen uitproberen en zij gaan er hierdoor ook meer over praten met collega’s. Laatst kwam iemand mijn kantoor binnen met de vraag of hij een ergonomisch toetsenbord kon meenemen: hij wist precies welke hij wilde hebben want hij had ‘m al even geleend van een collega en een dag uitgeprobeerd. Op zo’n manier zorg je er samen voor dat de olievlek steeds groter wordt.’

Snel reageren op klachten en vragen van collega’s

‘Dit zijn voor mij de belangrijkste momenten’. Als een collega een vraag of lichamelijke klacht heeft, bellen ze mij. Vervolgens loop ik naar de werkplek van de collega en stel ik een aantal vragen. Vervolgens raken wij in gesprek en los ik de klacht op door bijvoorbeeld een stoel anders in te stellen of tips te geven over de werkhouding. Of ik haal een ergonomisch product op om even uit te proberen. In het verlengde van de vraag of klacht raken wij op een natuurlijke manier in gesprek over de werkplek, raakt de collega enthousiast en kunnen wij meer zaken verbeteren. Het resultaat: een nieuwe ambassadeur. Een bijkomend voordeel is dat collega’s zien wat er gebeurt. Dit roept dan weer nieuwe vragen op (kun je dat ook bij mij eens doen?) en dat is precies de bedoeling.’

Serieuze klachten samen oplossen: de cirkel is rond
De heer Janssen geeft aan dat hij in een team werkt. ‘Er zijn immers ook collega’s met zwaardere klachten (bijvoorbeeld een hernia) waarbij andere expertise nodig is. Wij werken binnen de gemeente dan ook nauw samen met een ergonoom, fysiotherapeuten en adviseurs van de Arbo Unie. Gezamenlijk komen wij met een plan en/of voorstel om de klachten te verhelpen en/of te verminderen. Het mooie is dat Werkplekverbetering de cirkel rond maakt. Een voorbeeld: na onderzoek volgt een advies waar ook een nieuwe bureaustoel onderdeel van uitmaakt. In het rapport staat precies waar deze bureaustoel aan moet voldoen. De betreffende collega kan nu direct om de hoek een afspraak maken bij Werkplekverbetering. Hij/zij krijgt hier professioneel advies, kan verschillende stoelen uitproberen. De stoel die aansluit op het rapport en die voor de klant goed voelt, gaat mee naar kantoor. De collega mag deze stoel een aantal weken op zijn/haar eigen werkplek uitproberen. Kortom, de cirkel is rond: van analyse tot eindproduct.’

Zit-sessies: collega’s ervaren het zelf
‘Zitten is geloven, daar is de heer Janssen van overtuigd. Samen met Werkplekverbetering hebben wij collega’s in beweging gebracht. ‘Op een gegeven moment ben ik een aantal zit/sta werkplekken langs gegaan met een innovatieve ergonomische oplossing: de HAG Capisco Puls. Een prima oplossing voor zowel de statafel als het ‘gewone’ bureau. Ik heb individueel aan collega’s gevraagd of zij de HAG Capisco eens een dag wilde uitproberen. Op een gegeven moment waren wel 20 collega’s een dag aan het experimenteren met deze nieuwe manier van zitten. Iedereen heeft zijn/haar persoonlijke ervaringen teruggekoppeld via een korte vragenlijst. Hierbij één van de reacties:

‘Onderuit gezakt zitten is nu onmogelijk, heerlijk. Van mij krijgt HAG Capisco een 9.’

Dit soort experimenten helpt enorm bij de bewustwording. Zelf ervaringen (laten) opdoen: daar draait het om.

Over de samenwerking met Werkplekverbetering
De samenwerking met Werkplekverbetering vindt de heer Janssen prettig: ‘ik heb bij Werkplekverbetering nooit het gevoel dat ze mij iets willen verkopen. De werkplekverbeteraars zijn echt bevlogen. Zij delen hun kennis en ervaringen met mij als Arbo-coördinator en dat is mij veel waard. Ik ervaar de volgende voordelen:

* Dichtbij: als er iets is kan een collega direct naar Werkplekverbetering (om de hoek)
* Kennis: de adviseurs delen graag kennis en ervaringen met mij (praktisch en zinvol)
* Proefsessies en workshops: ik kan (samen met collega’s) op verschillende manieren ervaringen opdoen. Bij ons op kantoor of bij Werkplekverbetering. Eén op één of in groepen. Met collega’s of juist met ‘vakbroeders’.
* Proefproducten: ik beschik over een serie ergonomische producten die ik intern kan ‘uitzetten’
* Prettig werken: meedenken, verstand van zaken, enthousiast, niet moeilijk doen, korte lijnen, en goed bereikbaar
* Doorverwijzen: ik durf collega’s met serieuze klachten (in overleg met bijvoorbeeld een Arbo adviseur, ergonoom of een fysiotherapeut) met een gerust hart door te verwijzen naar Werkplekverbetering

Heeft u vragen of suggesties? Of wilt u meer weten over de inhoud van dit artikel? Neem dan contact op met Frank Vieth of Henk Dijkgraaf van Werkplekverbetering. 055-3554444